Kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
 • IMG_1530 (FILEminimizer).JPG
  IMG_1530 (FILEminimizer).JPG
 • IMG_1523 (FILEminimizer).JPG
  IMG_1523 (FILEminimizer).JPG
 • IMG_1522 (FILEminimizer).JPG
  IMG_1522 (FILEminimizer).JPG
 • IMG_1519 (FILEminimizer).JPG
  IMG_1519 (FILEminimizer).JPG
 • IMG_1518 (FILEminimizer).JPG
  IMG_1518 (FILEminimizer).JPG