Kỷ niệm 70 năm CMT8 và Quốc Khánh 02/09
 • P1320195.jpg
  P1320195.jpg
 • P1320193.jpg
  P1320193.jpg
 • P1320144.jpg
  P1320144.jpg
 • P1320142.jpg
  P1320142.jpg
 • P1320182.JPG
  P1320182.JPG
 • P1320177.JPG
  P1320177.JPG
 • P1320174.JPG
  P1320174.JPG
 • P1320139.JPG
  P1320139.JPG