Lễ giao quân sinh viên HCE và sinh viên Singapore Polytechnic (SP) tại 3 làng nghề.
 • P1320534 (FILEminimizer).JPG
  P1320534 (FILEminimizer).JPG
 • P1320487 (FILEminimizer).JPG
  P1320487 (FILEminimizer).JPG
 • P1320476 (FILEminimizer).JPG
  P1320476 (FILEminimizer).JPG
 • P1320468 (FILEminimizer).JPG
  P1320468 (FILEminimizer).JPG
 • P1320420 (FILEminimizer).JPG
  P1320420 (FILEminimizer).JPG
 • P1320412 (FILEminimizer).JPG
  P1320412 (FILEminimizer).JPG
 • P1320400 (FILEminimizer).JPG
  P1320400 (FILEminimizer).JPG