Lễ Khai Giảng Khóa 26 - TCCN - Năm Học 2015 - 2016.
 • P1330798 (FILEminimizer).JPG
  P1330798 (FILEminimizer).JPG
 • P1330795 (FILEminimizer).JPG
  P1330795 (FILEminimizer).JPG
 • P1330793 (FILEminimizer).JPG
  P1330793 (FILEminimizer).JPG
 • P1330790 (FILEminimizer).JPG
  P1330790 (FILEminimizer).JPG
 • P1330788 (FILEminimizer).JPG
  P1330788 (FILEminimizer).JPG
 • P1330785 (FILEminimizer).JPG
  P1330785 (FILEminimizer).JPG
 • P1330783 (FILEminimizer).JPG
  P1330783 (FILEminimizer).JPG
 • P1330781 (FILEminimizer).JPG
  P1330781 (FILEminimizer).JPG
 • P1330777 (FILEminimizer).JPG
  P1330777 (FILEminimizer).JPG
 • P1330776 (FILEminimizer).JPG
  P1330776 (FILEminimizer).JPG
 • P1330779 (FILEminimizer).JPG
  P1330779 (FILEminimizer).JPG