Lễ kí kết bản ghi nhớ HCE và Ed2Career ( ngày 24/7/2015 )
 • P1310772.JPG
  P1310772.JPG
 • P1310808.JPG
  P1310808.JPG
 • P1310743.JPG
  P1310743.JPG
 • P1310782.JPG
  P1310782.JPG
 • P1310810.JPG
  P1310810.JPG
 • P1310806.JPG
  P1310806.JPG
 • P1310778.JPG
  P1310778.JPG
 • P1310807.JPG
  P1310807.JPG
 • P1310765.JPG
  P1310765.JPG