Lễ kí kết giữa đại học Chosun và HCE và thành lập trung tâm tiếng Hàn
 • IMG_6054 (FILEminimizer).JPG
  IMG_6054 (FILEminimizer).JPG
 • IMG_6110 (FILEminimizer).JPG
  IMG_6110 (FILEminimizer).JPG
 • IMG_6107 (FILEminimizer).JPG
  IMG_6107 (FILEminimizer).JPG
 • IMG_6149 Dung cho Slideshow (FILEminimizer).jpg
  IMG_6149 Dung cho Slideshow (FILEminimizer).jpg
 • IMG_6149 (FILEminimizer).JPG
  IMG_6149 (FILEminimizer).JPG
 • IMG_6120 (FILEminimizer).JPG
  IMG_6120 (FILEminimizer).JPG
 • IMG_6116 (FILEminimizer).JPG
  IMG_6116 (FILEminimizer).JPG