Lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM & Công ty TNHH Chăm sóc Kinh doanh và Thương mại Takita, kết hợp với Chương trình Hội thảo du học Nhật Bản
 • P1350803 (FILEminimizer).JPG
  P1350803 (FILEminimizer).JPG
 • P1350798 (FILEminimizer).JPG
  P1350798 (FILEminimizer).JPG
 • P1350797 (FILEminimizer).JPG
  P1350797 (FILEminimizer).JPG
 • P1350792 (FILEminimizer).JPG
  P1350792 (FILEminimizer).JPG
 • P1350786 (FILEminimizer).JPG
  P1350786 (FILEminimizer).JPG
 • P1350760 (FILEminimizer).JPG
  P1350760 (FILEminimizer).JPG
 • P1350757 (FILEminimizer).JPG
  P1350757 (FILEminimizer).JPG
 • P1350754 (FILEminimizer).JPG
  P1350754 (FILEminimizer).JPG
 • P1350747 (FILEminimizer).JPG
  P1350747 (FILEminimizer).JPG
 • P1350728 (FILEminimizer).JPG
  P1350728 (FILEminimizer).JPG