Lễ ký kết HCE & TTDVVL & hỗ trợ DN các KCX và CN TP. HCM
 • 9.JPG
  9.JPG
 • 8.JPG
  8.JPG
 • 7.JPG
  7.JPG
 • 6.JPG
  6.JPG
 • 5.JPG
  5.JPG
 • 4.JPG
  4.JPG
 • 3.JPG
  3.JPG
 • 2.JPG
  2.JPG
 • 1.JPG
  1.JPG