Lễ ký kết MOU giữa HCE & iBosses & Green House
 • 2 Ki ket giua nha truong va cac cong ty.jpg
  2 Ki ket giua nha truong va cac cong ty.jpg
 • 1 Thay hieu truong phat bieu truoc buoi le.jpg
  1 Thay hieu truong phat bieu truoc buoi le.jpg
 • 3 Hinh luu niem giua nha truong va cac cong ty.jpg
  3 Hinh luu niem giua nha truong va cac cong ty.jpg
 • 2018-05-23 01.26.03 1.jpg
  2018-05-23 01.26.03 1.jpg
 • 2018-05-23 01.50.13 1.jpg
  2018-05-23 01.50.13 1.jpg