Lễ ra quân mùa hè xanh 2015
 • Các chiến sĩ chụp hình lưu niệm với Cấp ủy - Ban Giám Hiệu - Thầy, cô đại diện các Phòng Ban trong nhà trường
  Các chiến sĩ chụp hình lưu niệm với Cấp ủy - Ban Giám Hiệu - Thầy, cô đại diện các Phòng Ban trong nhà trường
 • Đ/c Nguyễn Tường Dy - Chủ tịch hội sinh viên - Chỉ huy phó thường trực chiến dịch thực hiện lời hứa trước khi ra quân
  Đ/c Nguyễn Tường Dy - Chủ tịch hội sinh viên - Chỉ huy phó thường trực chiến dịch thực hiện lời hứa trước khi ra quân
 • Thầy Trần Nguyên Thục - Chi ủy viên phụ trách thanh niên - Phó Hiệu trưởng căn dặn các chiến sĩ trước lúc ra quân
  Thầy Trần Nguyên Thục - Chi ủy viên phụ trách thanh niên - Phó Hiệu trưởng căn dặn các chiến sĩ trước lúc ra quân
 • Đ/c Huỳnh thị Thúy Hằng - Bí Thư Đoàn trường - Chỉ huy trưởng chiến dịch báo cáo sơ nét về chiến dịch 2015
  Đ/c Huỳnh thị Thúy Hằng - Bí Thư Đoàn trường - Chỉ huy trưởng chiến dịch báo cáo sơ nét về chiến dịch 2015