Lễ tốt nghiệp CĐ K10 & TCCN K26 và Ngày hội việc làm 2017
 • 16 (FILEminimizer).JPG
  16 (FILEminimizer).JPG
 • 15 (FILEminimizer).JPG
  15 (FILEminimizer).JPG
 • 14 (FILEminimizer).JPG
  14 (FILEminimizer).JPG
 • 3 (FILEminimizer).JPG
  3 (FILEminimizer).JPG
 • 1 (FILEminimizer).JPG
  1 (FILEminimizer).JPG
 • 10 (FILEminimizer).JPG
  10 (FILEminimizer).JPG
 • 8 (FILEminimizer).JPG
  8 (FILEminimizer).JPG
 • 9 (FILEminimizer).JPG
  9 (FILEminimizer).JPG
 • 5.png
  5.png
 • 13 (FILEminimizer).JPG
  13 (FILEminimizer).JPG