Tiếp giáo sư Chung Yongkyo Đại học Yeungnam Hàn Quốc
 • IMG_1377 (FILEminimizer).JPG
  IMG_1377 (FILEminimizer).JPG
 • IMG_1374 (FILEminimizer).JPG
  IMG_1374 (FILEminimizer).JPG
 • IMG_1343 (FILEminimizer).JPG
  IMG_1343 (FILEminimizer).JPG
 • IMG_1335 (FILEminimizer).JPG
  IMG_1335 (FILEminimizer).JPG
 • IMG_1331 (FILEminimizer).JPG
  IMG_1331 (FILEminimizer).JPG