Danh sách sinh viên khóa 9, 10 đăng ký trả nợ học kỳ II NH 2016 - 2017

Phòng Đào tạo | 28/12/2016
Sinh viên cần kiểm tra lại thông tin

Danh sách vào điểm thi lần 2 CĐ K.9, K.10 (học trả nợ học phần cùng CĐ K.11 HK2 NH 2015 - 2016) và CĐ K.11 nhận điểm I HK2 NH 2015-2016

Phòng Đào tạo | 06/07/2016
GV chấm thi lưu ý trong danh sách này có các em CĐ K.11 nhận điểm I trong đợt thi chính thức HK2 do bệnh hoặc đi tập huấn

Danh sách vào điểm thi và thi lại các Khóa Cao đẳng học kỳ 2 NH 2015 - 2016

Phòng Đào tạo | 03/03/2016
(17/06/2016) Đã cập nhật thêm DSSV CĐ K.9, K.10 học trả nợ cùng CĐ K.11

Danh sách vào điểm thi lần 2 CĐ K.10 và K.9 (học lại cùng K.10) HK2 NH 2015 - 2016

Phòng Đào tạo | 08/06/2016
(8/6/2016) Danh sách vào điểm thi lần 2 CĐ K.10 và K.9 (học lại cùng K.10) HK2 NH 2015 - 2016

Danh sách SV đăng ký 40 học phần tự chọn môn GDTC 2 HK II Khóa 11 trình độ CĐ hệ chính quy NH 2015 - 2016

Phòng Đào tạo | 19/02/2016
SV vào mục lịch học của các Khoa để xem lịch học cụ thể