Giới thiệu sách mới

Giới thiệu sách mới Quý 2/2019 cập nhật ngày 02/04/2019

Trung tâm Thông tin - Thư viện | 02/04/2019
|

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

 

Nhan đề: Luật thi đấu bóng rổ

Nhà xuất bản: Thể thao và du lịch

Năm xuất bản: 2018

Số trang:155tr

Nhan đề: Luật thi đấu điền kinh

Nhà xuất bản: Thể thao và du lịch

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 479tr

Nhan đề: Luật thi đấu môn bóng đá trong nhà (Futsal)

Nhà xuất bản: Thể thao và du lịch

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 215tr

Nhan đề: Luật bóng chuyền va luật bóng chuyền bãi biển

Nhà xuất bản: Thể thao và du lịch

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 231tr
 

Nhan đề: Bộ luật dân sự

Tác giả: Trần Thị Hải Yến

Nhà xuất bản: Tài chính

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 355tr

Nhan đề: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tài liệu phục vụ môn học Luật hiến pháp Việt Nam

Tác giả: PGS.TS  Vũ Văn Nhiêm

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 394tr
Nhan đề: Cẩm nang tra cứu tổng hợp các nghiệp vụ về chính sách của Bộ Luật lao động, tiền lương - Bảo hiểm xã hội năm 2019

Tác giả: Tăng Bình - Ái Phương (hệ thống)

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 415tr
Nhan đề: Cẩm nang pháp luật dành cho doanh nghiệp tiền lương - bảo hiểm - thuế - các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ - hoà đơn, chứng từ, thanh tra, kiểm tra các hoạt động trong doanh nghiệp

Tác giả: Tăng Bình - Ái Phương (hệ thống)

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 415tr
Nhan đề: Bình luận khoa học luật tố tụng hành chính năm 2015

Tác giả: PGS.TS Vũ Thư - ThS Lê Thương Huyền (Đồng Chủ biên)

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2016

Số trang: 399tr
Nhan đề: Sổ tay thuế và chính sách thuế Việt Nam

Tác giả: Tăng Bình - Ái Phương (hệ thống)

Nhà xuất bản: Tài chính

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 415tr
Nhan đề: Kỹ năng nghề phiên dịch

Tác giả: Lê Huy Khoa

Nhà xuất bản: Thế giới

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 184tr
Nhan đề: Kỹ năng tư duy hiệu quả trong công việc

Tác giả: Takashi Torihara  (Thuỳ Đinh dịch)

Nhà xuất bản: Thế giới

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 202tr
Nhan đề: Pháp lý M&A căn bản

Tác giả: Luật sư Trương Hữu Ngữ

Nhà xuất bản: Công Thương

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 266tr
Nhan đề: Tuyển tập 5000 cấu trúc ngữ pháp quán dụng ngữ từ vựng tiếng Hàn

Tác giả: Lê Huy Khoa Kanata

Nhà xuất bản: Thế giới

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 368tr
Nhan đề: Vặn vẹo trí não

Tác giả: Khúc Linh Chi (người dịch)

Nhà xuất bản: Kim Đồng

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 64tr
Nhan đề: Nghệ thuật tư duy rành mạch 99 lỗi tư duy cần tránh

Tác giả: Rolf Dobelli (Minh Thi dịch)

Nhà xuất bản: Thế giới

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 442tr
Nhan đề: Tamud tinh hoa trí tuệ do Thái

Tác giả: Từ Quang Á

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 279tr
Nhan đề: Gương đạo đức người xưa

Tác giả: Trường Khang (Biên soạn)

Nhà xuất bản: Thanh niên

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 259tr
Nhan đề: Niên biểu các đời vua Việt Nam

Tác giả: Lê Thái Dũng

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 304tr
Nhan đề: 10 Trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam

Tác giả: Đặng Việt Thuỷ

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 368tr
Nhan đề: Giai thoại các vị vua Việt Nam

Tác giả: Lê Thái Dũng

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 264tr
Nhan đề: Chiếu chỉ các đời vua Việt Nam

Tác giả: Lê Thái Dũng

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 254tr
Nhan đề: Giai thoại lịch sử Việt Nam

Tác giả: Trường Khang

Nhà xuất bản: Thanh niên

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 371tr
Nhan đề: Chuyện các vị vua Việt Nam

Tác giả: Lê Thái Dũng

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 208tr
Nhan đề: Giai thoại dân gian Việt Nam

Tác giả: Trường Khang

Nhà xuất bản: Thanh niên

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 272tr

Nhan đề: Potao một lý thuyết về quyền lực ở người Jorai Đông Dương

Tác giả: Jacques Dournes (Nguyên Ngọc dịch)

Nhà xuất bản: Tri thức

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 654tr
Nhan đề: Đông Đô Chà Bàn

Tác giả: Trần Quang Thức

Nhà xuất bản: Ha2 Nội

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 386tr
Nhan đề: Nam Kỳ viễn chinh ký

Tác giả: Leopold Pallu (Thanh Thư dịch)

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 306tr
  Nhan đề: Mấy tiếp cận về văn hoá Việt Nam

Tác giả: Phan Hữu Dật

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 294tr
Nhan đề: Tìm lại Làng Việt xưa

Tác giả: Vũ Duy Mến

Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 456tr
Nhan đề: Huyện Hoàng Sa qua tư liệu và hồi ức

Tác giả: Võ Công Trí

Nhà xuất bản: Đà Nằng

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 408tr
Nhan đề: Bách khoa văn hoá phương đông

Tác giả: Đăng Trường, Lê Minh (Biên soạn)

Nhà xuất bản: Thanh niên

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 398tr
Nhan đề: Hương ước cổ làng xã đồng bằng bắc bộ

Tác giả: PGS.TS Vũ Duy Mền

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 322tr
Nhan đề: Nam bộ từ năm 1698 đến cuối thế kỷ XiX qua nghiên cứu của người nước ngoài

Nhà xuất bản: Văn hoá - Văn nghệ

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 311tr
Nhan đề: Trung bộ và Nam bộ thời Chúa Nguyễn

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 527tr
Nhan đề: Lịch sử báo chí Việt Nam 1865 - 1945

Tác giả: Đỗ Quang Hưng (chủ biên)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 359tr

Nhan đề: Giáo dục & khoa cử Nho học Triều Nguyễn (1802 - 1919)

Tác giả: Huỳnh Công Bá

Nhà xuất bản: Thuận Hoá

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 935tr
   

 

|
Ý kiến bạn đọc (1)