Giới thiệu

Giới thiệu Phòng đào tạo

Phòng Đào tạo | 11/07/2015
|

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại: (028)38322825; (028)38337085

Email: phongdaotao@kthcm.edu.vn

Địa chỉ: 33 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ bảy

  • Buổi sáng: Từ 7g00 đến 11g30
  • Buổi chiều: Từ 13g00 đến 16g30

NHÂN SỰ PHÒNG ĐÀO TẠO

Stt Học vị - Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ
1. ThS. Hồ Nguyễn Cúc Phương Trưởng phòng Phụ trách chung
2. ThS. Lê Thanh Đức Phó Trưởng phòng Phụ trách công tác khảo thí
3. ThS. Tô Minh Hải Phó Trưởng phòng Phụ trách công tác học vụ
4. ThS. Nguyễn Thụy Vương Khanh Phó Trưởng phòng Phụ trách công tác tuyển sinh
5. ThS. Lê Vũ Khắc Đạt Chuyên viên  
6. Trần Hồng Hậu Chuyên viên  
7. Phạm Nguyễn Trà My Chuyên viên  
8. ThS. Danh Ni Chuyên viên  
9. Trương Minh Thiện  Chuyên viên  
10. ThS. Lê Thị Trang Chuyên viên  
11. Quan Đại Trí Chuyên viên  
12. Lê Thị Ngọc Uyên Chuyên viên  
13. Trần Lâm Phương Uyên Chuyên viên  
|