Hình ảnh hoạt động

Lễ kết nạp Đảng viên ngày 27/11/2015

Đảng bộ | 28/11/2015
|

Qua quá trình phấn đấu và rèn luyện bản thân trên mọi mặt; chuyên môn, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, quan hệ quần chúng.....Nay trong cuộc họp Chi bộ ngày 27 tháng 11 năm 2015 vừa qua Chi bộ trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 2 quần chúng ưu tú  được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam 

Cô Phạm Thị Hồng Nhung - Giảng viên khoa Tài chính Kế toán

Sinh viên Phan Quốc Vũ - Lớp Kinh doanh quốc tế 7/2

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi lễ

Đồng chí Trần Nguyên Thục - Chi ủy viên - Phó Hiệu trưởng Nhà trường

đọc Quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng Phạm Thị Hồng Nhung - GV khoa TCKT

Đồng chí Lâm Văn Quản - UV BTV Đảng ủy Sở GD&ĐT TP.HCM - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng Nhà trường

trao quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng Phạm Thị Hồng Nhung - GV khoa TCKT

Đồng chí Lâm Văn Quản - UV BTV Đảng ủy Sở GD&ĐT TP.HCM - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng Nhà trường

trao quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng Phan Quốc Vũ - sinh viên lớp CKD 7/2

Toàn thể Đảng viên đứng lên để nghe đọc quyết định và lời tuyên thệ của quần chúng được kết nạp Đảng

|