Hỗ trợ Học sinh – Sinh viên

Danh sách phòng trọ 9 (NH 2016 - 2017)

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 19/08/2016
|

HSSV đến liên hệ văn phòng Trung tâm Hoạt động và Hỗ trợ HSSV để biết thông tin chủ phòng trọ + sđt. (khu D - trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM).

Thông tin phòng trọ tháng 9/2016

Thông tin phòng trọ tháng 8/2016

 

|