Cuộc thi nói tiếng Hàn online 2019

Trung tâm Giao lưu Việt - Hàn HCE | 19/06/2019
Hội đồng xúc tiến cuộc thi nói tiếng Hàn online cùng với Viện đánh giá năng lực tiếng Hàn phát động "Cuộc thi nói tiếng Hàn online 2019" vào ngày 03/11/2019 cho sinh viên, các bạn Việt Nam yêu thích K-pop, phim truyền hình Hàn Quốc và ngôn ngữ tiếng Hàn

Cuộc thi nói tiếng Hàn online 2018

Trung tâm Giao lưu Việt - Hàn HCE | 10/04/2019
Cuộc thi nói tiếng Hàn online 2018