Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức Khoa Khoa học Cơ bản

Khoa Khoa học Cơ bản | 24/08/2015
|

 

Trưởng khoa: Thầy Phạm Hùng Dũng

Phó trưởng khoa: Thầy Nguyễn Trần Luân

 

Tổ Tin học Tổ Toán - Thống kê Tổ Giáo dục Chính trị Tổ Giáo dục Pháp luật Tổ GDQP - ANTC
Thầy Kiều Tất Thắng Thầy Nguyễn Thanh Hùng      
Thầy Trương Châu Thầy Lê Phước Toàn      
Thầy Nguyễn Hoàng Sơn Vĩ Thầy Hoàng Hữu Vinh      
Cô Nguyễn Thị Phương Thùy Thầy Dương Văn Chí      
Thầy Nguyễn Hải Triều        
Thầy Nguyễn Văn Tú        

 

|