Sơ đồ tổ chức

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 13/07/2015
|
STT  HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  EMAIL  ĐIỆN THOẠI
1  Trần Viết Thụy Phó Giám đốc  thuytv@kthcm.edu.vn (028) 38323245
2  Khưu Hoàng Giang Sơn Nhân viên  sonkhg@kthcm.edu.vn
3  Phạm Đình Tuấn Anh Nhân viên  anhpdt@kthcm.edu.vn
4  Phạm Thị Hằng Nhân viên  hangpt@kthcm.edu.vn
5  Cao Thị Nga Nhân viên  ngact@kthcm.edu.vn
6  Đặng Chí Luận Nhân viên  luandc@kthcm.edu.vn

 

|