Thông tin về chương trình Học Kỳ Doanh Nghiệp tại VNPT

Khoa Quản trị Kinh doanh | 27/11/2017
Thông tin về chương trình Học Kỳ Doanh Nghiệp tại VNPT

Thông báo về việc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 10 - Trình độ Cao đẳng

Khoa Quản trị Kinh doanh | 01/08/2017
Sinh viên xem thời gian và địa điểm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp tại file đính kèm.

Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp năm học 2016 - 2017

Khoa Quản trị Kinh doanh | 03/06/2017
Sinh viên xem danh sách giảng viên hướng dẫn tại file đính kèm.

Kết quả thi vòng loại cuộc thi "Học sinh - Sinh viên giỏi Khoa QTKD" Lần 5 - năm 2017

Khoa Quản trị Kinh doanh | 30/05/2017
Học sinh - Sinh viên xem kết quả thi vòng loại tại file đính kèm.

Danh sách HSSV thi vòng loại cuộc thi "Học sinh - Sinh viên giỏi Khoa QTKD" Lần 5 - năm 2017

Khoa Quản trị Kinh doanh | 26/05/2017
Học sinh - Sinh viên xem danh sách tại file đính kèm.

Kế hoạch thi Học sinh - Sinh viên giỏi Khoa QTKD, lần 5 - năm 2017

Khoa Quản trị Kinh doanh | 22/05/2017
Học sinh - Sinh viên xem kế hoạch hoạch tại file đính kèm.

Kế hoạch thực tập khóa 10 Cao đẳng (Khóa học 2014 - 2017)

Khoa Quản trị Kinh doanh | 25/04/2017
Sinh viên xem kế hoạch thực tập, giảng viên hướng dẫn, lịch gặp giảng viên hướng dẫn tại file đính kèm.

Kế hoạch thực tập khóa 26 TCCN (Khóa học 2015 - 2017)

Khoa Quản trị Kinh doanh | 30/03/2017
Học sinh xem kế hoạch thực tập, giảng viên hướng dẫn, lịch gặp giảng viên hướng dẫn tại file đính kèm.

Danh sách học sinh thuộc diện xét học bổng HK2 (2015 - 2016)

Khoa Quản trị Kinh doanh | 03/08/2016
Học sinh xem danh sách tại file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ về văn phòng khoa để giải quyết.

Danh sách xét lên lớp năm học 2015 - 2016

Khoa Quản trị Kinh doanh | 03/08/2016
Học sinh xem danh sách xét lên lớp tại file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ về văn phòng khoa để giải quyết