Mở lớp trả nợ môn học, học kỳ I năm học 2018-2019 đối với học sinh trình độ TCCN khóa 25, 26 và 27

Khoa Tài chính - Kế toán | 02/11/2018
Mở lớp trả nợ môn học và đăng ký học trả nợ đối với học sinh trình độ TCCN khóa 25, 26 và 27

Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp khóa 27 (TCCN) và khóa trước - năm học 2017-2018

Khoa Tài chính - Kế toán | 16/07/2018
Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp khóa 27 và khóa trước - Năm học 2017-2018

Phân nhóm thực tập Năm học 2017 - 2018

Khoa Tài chính - Kế toán | 08/05/2018
Phân nhóm thực tập khóa 11 và Khóa 10 (trả nợ) NH 2017 - 2018

Về việc cấp học bổng do cựu giảng viên tài trợ cho học sinh, sinh viên thuộc khoa Tài chính – Kế toán có hoàn cảnh khó khăn học kỳ I năm học 2017-2018

Khoa Tài chính - Kế toán | 02/02/2018
Đối tượng là toàn thể học sinh, sinh viên thuộc hình thức đào tạo chính quy đang theo học tại các lớp ngành Kế toán (Khóa 11, khóa 12, khóa 13 – trình độ: Cao đẳng) và Kế toán doanh nghiệp (khóa 27- trình độ: Trung cấp chuyên nghiệp) thuộc khoa Tài chính – Kế toán

Kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp khóa 26 và khóa trước

Khoa Tài chính - Kế toán | 15/06/2017
Kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp khóa 26 và khóa trước

Học bổng cho Học sinh - Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (HK 1, NH 2016 - 2017)

Khoa Tài chính - Kế toán | 08/02/2017
Học bổng do cựu giảng viên tài trợ

Học bổng cho học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khóa khăn

Khoa Tài chính - Kế toán | 26/01/2016
Học bổng do ông Trần Phương Bình tài trợ

Kết quả xét lên lớp năm nhất (2016-2017) lớp 27KTDN và khóa trước

Khoa Tài chính - Kế toán | 31/08/2017
Kết quả xét lên lớp năm Nhất khóa 27