Sinh viên Khoa Thương mại - Du lịch thực hiện "Bảo vệ Khóa luận" năm học 2016 - 2017

Khoa Thương mại Du lịch | 08/08/2017
Sinh viên theo dõi file đính kèm

Hướng dẫn thực tập năm học 2016 - 2017

Khoa Thương mại Du lịch | 30/03/2017
Chương trình, Danh sách Sinh viên thực tập các khóa và Giấy Giới thiệu thực tập tốt nghiệp

Lịch thi "Kiểm tra Anh văn đầu vào" của Cao đẳng Khóa 12 năm học 2016 - 2017

Khoa Thương mại Du lịch | 19/09/2016
Sinh viên Cao đẳng Khóa 12 theo dõi Lịch thi theo đường link bên trong

Thông báo tuyển dụng

Khoa Thương mại Du lịch | 06/07/2016

Thông báo về quy định thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và hướng dẫn thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT HSSV

Khoa Thương mại Du lịch | 23/06/2016
HSSV Khoa TMDL nếu có yêu cầu thay đổi về nơi đăng ký khám chữa bệnh thì theo dõi theo link sau

Về việc đăng ký trả nợ học phần năm học 2016 - 2017

Khoa Thương mại Du lịch | 09/05/2016
HSSV thực hiện đúng theo Thông báo đính kèm

Thực tập năm học 2015 - 2016

Khoa Thương mại Du lịch | 14/03/2016
Phân công Giảng viên hướng dẫn thực tập và Chương trình thực tập Khóa 9 Cao đẳng và Khóa 25 Trung cấp chuyên nghiệp