Thông báo đóng học phí HK I năm học 2018-2019

Phòng Kế toán - Tài vụ | 01/10/2018
Vui lòng xem file đính kèm

Thông báo DS bệnh viện đăng ký BHYT

Phòng Kế toán - Tài vụ | 24/07/2018

Thông báo phát trợ cấp xã hội HK I NH 2017 - 2018 TCCN Khóa 27, 28 và CĐ Khóa 11, 12, 13

Phòng Kế toán - Tài vụ | 22/06/2018
Vui lòng xem file đính kèm

Danh sách HSSV nhận tiền miễn giảm học phí HK II NH 2017 - 2018

Phòng Kế toán - Tài vụ | 04/06/2018
Vui lòng xem file đính kèm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÃNH TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HKII NH 2017-2018

Phòng Kế toán - Tài vụ | 30/05/2018
Vui lòng xem file đính kèm

THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI SV CÒN NƠ HP KHÓA 12,13CAO ĐẲNG VÀ TCCN KHÓA 28

Phòng Kế toán - Tài vụ | 22/05/2018
Vui lòng xem file đính kèm

CÔNG NỢ HỌC PHÍ KHÓA 11 CAO ĐẲNG VÀ 27 TCCN

Phòng Kế toán - Tài vụ | 21/05/2018
Vui lòng xem file đính kèm

Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm y tế HSSV, Bảo hiểm tai nạn năm 2018 (Lần 3)

Phòng Kế toán - Tài vụ | 23/01/2018
Vui lòng xem file đính kèm