Thông báo

Thông báo chào hàng cạnh tranh "Cung cấp dịch vụ giữ xe năm 2019"

Phòng Hành chính - Quản trị | 07/03/2019
|

Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chào hàng cạnh tranh "Cung cấp dịch vụ giữ xe năm 2019"

Các đơn vị quan tâm vui lòng xem tệp đính kèm bên dưới:

Thong bao 102/TB-CDKT

Các biểu mẫu hướng dẫn chào giá:

File Download

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 7/3/2019 đến 14 giờ 00, ngày 15/3/2019.

Địa điểm nộp hồ sơ: Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Hành chính – Quản trị), số 33 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh. 

Trân trọng thông báo./.

|