Tin tức - Sự kiện

VUI TRUNG THU GIẢM 10% HỌC PHÍ LỚP SƠ CẤP 1-1

Trung tâm Giao lưu Việt - Hàn HCE | 12/09/2019
|

TRUNG TÂM GIAO LƯU VIỆT-HÀN HCE
Địa chỉ: 33 Vĩnh Viễn, P.2, Q.10 (Phòng A108)

Hotline: (+84) 28.38.35.56.15
Email: duhochce@gmail.com

Fanpage: TRUNG TÂM GIAO LƯU VIỆT-HÀN HCE 

|