Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC- BLĐTBXH

Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC- BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Bộ Tài Chính và Bộ  Lao Động - Thương Binh và Xã Hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015

Attachments:
FileGhi chúFile size
Download this file (TT29-HuongdanNĐ49.PDF)TT29-HuongdanNĐ49.PDF 387 Kb