Tiêu chí đánh giá cán bộ viên chức

Làm theo hướng dẫn của Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT làm tiêu chí đánh giá Cán bộ Viên chức năm 2013

Attachments:
FileGhi chúFile size
Download this file (16-2008-QD-BGDDT.doc)16-2008-QD-BGDDT.doc 48 Kb