Tin tức chung

Tuần Sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh lớp K29 KTDN

Tư vấn Tuyển sinh | 10/10/2018
|

Theo kế hoạch năm học 2018-2019, từ ngày 9/102018 đến 12/10/2018, Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM đã tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa học dành cho học sinh lớp K29 KTDN tại phòng A401. Tham dự và trao đổi cùng học sinh có Nhà giáo ưu tú Lâm Văn Quản – UV Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GD&ĐT TPHCM, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường.

 

Lớp học say sưa nghe thầy Hiệu trưởng trao đổi nội dung Văn kiện đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa được Trường tổ chức thường niên cho tân học sinh vào đầu năm học nhằm nâng cao nhận thức của học sinh về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hiểu rõ và vận dụng đúng quy chế, quy định đào tạo, rèn luyện của Bộ Lao động - Thương binh xã hội, của Nhà trường; Trang bị đầy đủ và kịp thời một số thông tin cơ bản, cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; Giúp học sinh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật, phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

Qua những buổi trao đổi, học sinh được tìm hiểu khái quát về lịch sự hình thành và phát triển của trường, cơ cấu tổ chức chính trị và đoàn thể, về khoa và các trung tâm liên quan. Ngoài ra, học sinh còn được trang bị kiến thức về quy chế đào tạo, quy chế thi học kỳ và thi tốt nghiệp, các nội dung yêu cầu trong đào tạo và học tập, nội quy và quy chế về công tác học sinh sinh viên (HSSV), các chính sách và chế độ của HSSV... đây là nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của các em.

 

Thầy Chủ nhiệm lớp chia sẻ về Khoa, kế hoạch học tập cùng các em học sinh

Bên cạnh đó, báo cáo viên đã chia sẻ với học sinh về các nội dung cốt lõi trong các Văn kiện đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng thời quán triệt các nội dung đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết của đại hội, quán triệt phương hướng nhiệm vụ của Nghị quyết Đảng bộ cơ sở, liên hệ với các nội dung đang triển khai ở địa phương và cả nước, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong 5 năm (giai đoạn 2016-2021).

Kết thúc tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa, mỗi học sinh sẽ viết một bài thu hoạch thể hiện những quan điểm và nhận thức về các nội dung đã được trao đổi.

Một số hình ảnh của đại diện các phòng ban chia sẻ với học sinh tại tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa:

Đại điện Phòng Tổ chức cán bộ chia sẻ với học sinh

 

Đại diện Phòng HCQT trao đổi với học sinh

 

 

 

 

|