Thông báo

Thông báo mời dự thầu thi công hạng mục "Sửa chữa nền sân trường..." và hạng mục "Cải tạo trần và vách ngăn phòng họp B2"

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 21/06/2019
|

Thông báo mời dự thầu thi công hạng mục "Sửa chữa nền sân trường..." và hạng mục "Cải tạo trần và vách ngăn phòng họp B2":

Vui lòng xem link đính kèm:

http://www.kthcm.edu.vn/bai-viet/thong-bao/thong-bao-moi-du-thau-thi-cong-hang-muc-sua-chua-nen-san-truong-va-hang-muc-cai-tao-tran-va-vach-ngan-phong-hop-b2-109-3040.html

 

|