Thông tin cần biết

Thông báo tổ chức chào hàng cạnh trạnh gói thầu thiết bị các hạng mục "Server + Laptop + Máy chiếu", "Phần mềm phục vụ công tác đào tạo cho ngành Logistics" và "Màn hình LED" thuộc nội dung mua sắm năm 2018

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 25/10/2018
|

Thông báo tổ chức chào hàng cạnh trạnh gói thầu thiết bị các hạng mục "Server + Laptop + Máy chiếu", "Phần mềm phục vụ công tác đào tạo cho ngành Logistics" và "Màn hình LED" thuộc nội dung mua sắm năm 2018.

Vui lòng xem link đính kèm:

http://www.kthcm.edu.vn/bai-viet/thong-bao/thong-bao-to-chuc-chao-hang-canh-tranh-goi-thau-thiet-bi-cac-hang-muc-thuoc-noi-dung-mua-sam-nam-2018-109-3127.html

 

 

|