Thông tin cần biết

Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh mời gửi báo giá cung cấp server, ổn áp tự động và máy in thẻ nhựa theo kế hoạch mua sắm trang thiết bị năm 2018

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 24/05/2018
|

Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh mời gửi báo giá cung cấp server, ổn áp tự động và máy in thẻ nhựa theo kế hoạch mua sắm trang thiết bị năm 2018.

Vui lòng xem link đính kèm và download file:

http://www.kthcm.edu.vn/bai-viet/thong-bao/thong-bao-moi-gui-bao-gia-cung-cap-server-on-ap-tu-dong-va-may-in-the-nhua-theo-ke-hoach-mua-sam-trang-thiet-bi-nam-2018-109-2797.html

 

|