Tin tức - Sự kiện

Chuyến thăm HCE của Đoàn tham quan của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Au4skills và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 29/06/2018
|

Chuyến thăm trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh của Đoàn tham quan của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Au4skills và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

https://www.youtube.com/watch?v=Yi4VCoYsdzg

 

|