Hoạt động đào tạo

Ngày hội kết nối Doanh nghiệp và sinh viên HCE học tập tại KCN Hiệp Phước

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 15/09/2018
|

Nhằm Xây dựng mạng lưới DN gắn với nhà trường, nâng tầm hợp tác giữa nhà trường với DN trong nhiều hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi giữa các bên nhằm mang lại lợi ích cho Học Sinh - Sinh Viên HCE.

Và cụ thể hóa chiến lược phát triển trường giai đoạn từ 2016 đến 2020, kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đến 2020, đề án phát triển trường thành trường chất lượng cao có ngành trọng điểm và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

Sáng ngày 15/9/2018 Trường Cao đẳng Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Tham gia ngày hội kết nối Doanh nghiệp và đưa sinh viên trường tham quan, học tập thực tế tại Khu công nghiệp Hiệp Phước

 Thầy Hiệu trưởng Lâm Văn Quản tham dự khai mạc ngày hội Kết nối doanh nghiệp tại KCN Hiệp Phước

Cô Thanh Tâm ( Phó Hiệu trưởng) Tặng quà lưu niệm của trường đến đại diện KCN Hiệp Phước

Các bạn sinh viên HCE được hướng dẫn tham quan học tập tại KCN Hiệp Phước

Thầy, cô và các bạn sinh viên HCE chụp hình lưu niệm tại khu công nghiệp Hiệp Phước

|