Tin tức - Sự kiện

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự

Bộ phận Truyền thông | 12/09/2017
|

Sáng 11/9, thầy Hiệu trưởng Lâm Văn Quản trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự và điều động viên chức của Nhà trường. Bên cạnh đó, trường còn thành lập Trung tâm Dịch vụ tư vấn Kế toán kiểm toán - Thuế - Tài chính.

Thầy Đào Văn Đạt được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch - Tài Chính

Thầy Trương Thành Tú giữ chức vụ Phó trưởng phòng Hành chính - Quản trị

Cô Nguyễn Thị Thanh Hà (Phó Trưởng khoa Tài chính - Kế toán) kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tư vấn Kế toán kiểm toán - Thuế - Tài chính

Thầy Nguyễn Thanh Tâm giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý đầu tư xây dựng trường

Ngoài ra, thầy Lê Phan Vĩnh Lộc và thầy Vũ Thanh Long (khoa Tài chính - Kế toán) cũng nhận quyết định kiêm nhiệm công tác tại Trung tâm Dịch vụ tư vấn Kế toán kiểm toán - Thuế - Tài chính.

|