Thông tin cần biết

Thông báo về việc Thư viện tạm ngưng phục vụ trong thời gian di dời từ khu C sang khu B từ ngày 15/01/2018 đến 03/02/2018

THÔNG BÁO

TỪ NGÀY 15/01/2018 THƯ VIỆN TẠM ĐÓNG CỬA NGƯNG PHỤC VỤ BẠN ĐỌC, NÊN BẠN ĐỌC NÀO CÓ NHU CẦU MƯỢN SÁCH VỀ ĐỂ NGHIÊN CỨU VÀ HỌC TẬP THÌ NHANH CHÓNG LIÊN HỆ QUẦY THỦ THƯ ĐỂ ĐĂNG KÝ MƯỢN SÁCH VỀ NHÀ (THỜI GIAN ĐĂNG KÝ MƯỢN SÁCH VỀ NHÀ TỪ 11/01/2018 ĐẾN 13/01/2018).

TRÂN TRỌNG./.