TRANG CHỦ

NẮM CHẮC NỀN TẢNG KIẾN THỨC, VỮNG VÀNG KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP

Đồng hành cùng HCE, hướng tới tương lai!

"Nhân văn - Sáng tạo - Hiệu quả - Tận tâm"

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO XÃ HỘI

Lễ tốt nghiệp năm 2023 - Lần 2

Lễ tốt nghiệp năm 2023 - Lần 2

ĐÔI NÉT VỀ HCE

Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi lịch sử và có khởi nguyên từ 4 trường Trung học chuyên nghiệp. Trong suốt chặng đường hơn 30 năm hình thành và phát triển, Trường không ngừng nâng cao chất lượng về đào tạo, hợp tác phát triển và các dịch vụ khác.

Vì sao chọn HCE?

Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (tên giao dịch tiếng Anh: Ho Chi Minh City College of Economics) được thành lập theo Quyết định số 620/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

"Nhân văn - Sáng tạo - Hiệu quả - Tận tâm"

Đào tạo và bồi dưỡng người có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn tại các lĩnh vực theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

THÀNH TỰU HCE

Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã được xã hội biết đến là một trong những cái nôi đào tạo nguồn nhân lực vững vàng về chuyên môn

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Thường xuyên cập nhật các tin tức mới nhất từ chúng tôi.