Author: system

Mẫu thông báo (1)
Read more
THÔNG BÁOTIN TỨC - SỰ KIỆN

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023-2024

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo kết quả và …

dai-dien-4
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

QUYẾT ĐỊNH VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC

Quyết định số 122/QĐ-CEA.UD ngày 12/10/2017 về việc công nhận đạt …

dai-dien-3
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2021 – 2022

THÔNG BÁO NGÀY 06/09/2022 Công khai thông  tin chất lượng đào …

dai-dien-1
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

QUYẾT ĐỊNH VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015.

Quyết định và giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất …

anh-12
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

CHƯƠNG TRÌNH “CROSS-CULTURAL SHARING PARTY 2021”

Từ ngày 31/7 đến ngày 26/8/2021, CLB Giao lưu quốc tế …

dai-dien-1
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA “SAKURA SCIENCE EXCHANGE PROGRAM 2022”

anh-11
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

PHÒNG QUAN HỆ HỢP TÁC VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KÍNH MỜI QUÝ THẦY/CÔ THAM DỰ VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ THÁNG 04/2023

Chi tiết thông báo tại đây: 4. 2023_ICSEED_ Thư mời viết …

dai-dien-5
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG TIN VỀ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2019-2020

Các hoạt động trọng điểm trong năm:         …

anh-10
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021 – 2022

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021 – 2022 …

dai-dien-4
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP PHÒNG HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ

QD27-CDKT-Vv thanh lap Phong Hanh chinh – Quan tri …

dai-dien-2
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

BIÊN BẢNG HỌP LỚP ĐỊNH KÌ HÀNG THÁNG

BBHL dinhkythangnew …

dai-dien-1
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ – TRỢ CẤP XÃ HỘI – VAY VỐN TÍN DỤNG SINH VIÊN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

1. Thông báo v/v thực hiện chính sách Miễn, giảm học phí …