10 video ca khúc chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 14/01/2022
Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn TPHCM

Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Đảng bộ | 29/04/2016
Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Đảng bộ | 28/11/2015
Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Lễ kết nạp Đảng viên ngày 27/11/2015

Đảng bộ | 28/11/2015
Lễ kết nạp Đảng viên ngày 27/11/2015

Về nguồn tại Côn Đảo

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 12/08/2015
Về nguồn tại Côn Đảo

Đại hội Chi bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Tp. HCM lần thứ VIII, Nhiệm kỳ 2015-2020

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 12/08/2015
Đại hội Chi bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Tp. HCM lần thứ VIII, Nhiệm kỳ 2015-2020

Lễ kết nạp Đảng viên 29/5/2015

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 12/08/2015
Lễ kết nạp Đảng viên 29/5/2015