Lịch thi lần 2, học kỳ 2 NH 2021 - 2022 (Đợt 1)

Phòng Đào tạo | 10/08/2022
Các bạn sinh viên xem lịch thi lần 2, học kỳ 2 NH 2021 - 2022 (đợt 1) tại file đính kèm

Lịch thi lần 2, học kỳ 1 NH 2021 - 2022 (lịch thi trực tuyến)

Phòng Đào tạo | 14/03/2022
Các bạn sinh viên xem lịch thi lần 2, học kỳ 1 NH 2021 - 2022 tại file đính kèm

Lịch thi lần 1, học kỳ 1 NH 2021 - 2022 (lịch thi trực tuyến)

Phòng Đào tạo | 21/01/2022
Các bạn sinh viên xem lịch thi lần 1, học kỳ 1 NH 2021 - 2022 tại file đính kèm.