Tin tức - Sự kiện

Đánh giá Giám sát định kỳ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (Ngày 03/08/2018)

Phòng Thanh tra & ĐBCL | 09/08/2018
|

        

          Với sự chỉ đạo sâu sắc của Ban Giám hiệu, sự nỗ lực của các đơn vị trực thuộc trường, Nhà trường đã được BVQA kiểm tra công nhận Hệ thống quản lý và tổ chức đào tạo của Nhà trường lần đầu ngày 20/11/2014 và tái cấp chứng nhận ngày 20/11/2017. Nhằm tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng, hằng năm Nhà trường đã thành lập Ban đánh giá nội bộ, tiến hành đánh giá nội bộ tất cả các đơn vị và tổng hợp kết quả đánh giá. Qua đánh giá cho thấy các đơn vị luôn tuân thủ theo đúng các quy định, vận hành tốt các quy trình trong tổ chức và hoạt động tại đơn vị mình.

 

          Căn cứ kết quả đánh giá, căn cứ tình hình thực tế của Nhà trường, Hiệu trưởng đã ban hành Kết luận chỉ đạo tiếp tục củng cố vận hành các quy trình ISO đã được phê duyệt. Căn cứ Kết luận, căn cứ tình hình thực tế, các đơn vị đã điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới các quy trình ISO, ngày 27/7/2018, Hiệu trưởng đã ký Quyết định số 409/QĐ-CĐKT Ban hành hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có hiệu lực từ ngày 01/8/2018, gồm 127 quy trình, 09 hướng dẫn công việc, 628 biểu mẫu.

 

          Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng, đơn vị chức năng phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm EGOV khắc phục những hạn chế được BVQA chỉ ra trong lần kiểm tra trước. Đến nay việc vận hành đã tốt hơn, đã thống kê được kết quả giải quyết các kết luận giao ban của Hiệu trưởng, thống kê bằng biểu đồ trong việc thống kê giao việc. Các đơn vị vận hành EGOV có kết quả tốt hơn, tiết kiệm được văn phòng phẩm trong việc sao in, phát hành theo phương thức truyền thống.

 

  Ngày 03/8/2018, Nhà trường rất vui mừng chào đón Đoàn đánh giá giám sát định kỳ từ tổ chức Chứng nhận - BVQA Vietnam. Qua đánh giá, chắc chắc sẽ giúp Nhà trường nhìn nhận thêm các điểm mạnh và tiếp tục khắc phục những hạn chế để đảm bảo vận hành tốt hơn Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

 

 

          

|