GIỚI THIỆU ĐẢNG BỘ

Mẫu thông báo (1)

GIỚI THIỆU ĐẢNG BỘ

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nhiệm kỳ 2020 – 2025

***

ĐỒNG CHÍ TRẦN VĂN TÚ
Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường
ĐỒNG CHÍ PHẠM HÙNG DŨNG
Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường
ĐỒNG CHÍ VÕ THỊ KHÁNH VÂN
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
Phó Hiệu trưởng Nhà trường
ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐẶNG AN LONG
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
Phó Hiệu trưởng Nhà trường
ĐỒNG CHÍ LÝ TIẾN
Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ
Trưởng phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển
ĐỒNG CHÍ PHAN NGUYỄN MAI TRANG
Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ
Phó Trưởng khoa Quản trị – Kinh doanh
ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THANH XUÂN
Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ
Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

———————————————————————–

Tổng số đảng viên: 59 đồng chí (tính đến ngày 01/02/2023).
Trong đó về cơ cấu chia thành 5 Chi bộ trực thuộc, gồm:

 ĐỒNG CHÍ LÊ PHAN VĨNH LỘC
Bí thư Chi bộ 1
Trưởng khoa Tài chính – Ngân hàng

ĐỒNG CHÍ PHAN NGUYỄN MAI TRANG
Bí thư Chi bộ 2
Phó trưởng Khoa Quản trị – Kinh doanh

ĐỒNG CHÍ ĐỖ THỊ LAN ANH
Bí thư Chi bộ 3
Trưởng khoa Khoa Khoa học Cơ bản 

ĐỒNG CHÍ LÝ TIẾN
Bí thư Chi bộ 4
Trưởng phòng Quan hệ Hợp tác – Nghiên cứu phát triển

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ THANH HÀ
Bí thư Chi bộ 5
Trưởng khoa Khoa Kế toán – Kiểm toán