GIỚI THIỆU KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

GIỚI THIỆU KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Untitled

GIỚI THIỆU KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

A. GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Kế toán – Kiểm toán được hình thành từ khoa Tài chính – Kế toán cùng với sự hình thành và phát triển trên 30 năm của trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua 30 năm xây dựng, phát triển với kinh nghiệm đào tạo ngành kế toán cùng đội ngũ giảng viên có bề dày kinh nghiệm cả lý thuyết lẫn thực hành và luôn tâm huyết với công tác giảng dạy. Khoa Kế toán – Kiểm toán được xem là một trong những khoa chủ lực của nhà trường luôn phát triển không ngừng, thương hiệu sinh viên ngành Kế toán ngày càng được khẳng định thông qua chất lượng đào tạo về kiến thức, kỹ năng và đạo đức, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao cho Thành Phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.

B. NGÀNH ĐÀO TẠO

– Ngành KẾ TOÁN: Bậc Cao đẳng. Thời gian đào tạo: 2,5 năm

– Ngành KIỂM TOÁN: Bậc Cao đẳng. Thời gian đào tạo: 2,5 năm

– Ngành KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP: Bậc Trung cấp. Thời gian đào tạo: 1,5 năm

– Ngành KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP: Bậc Trung cấp. Thời gian đào tạo: 1,5 năm 

C. CƠ CẤU NHÂN SỰ

 

HỌ TÊN

HỌC HÀM, HỌC VỊ CHỨC VỤ THỜI GIAN CÔNG TÁC MÔN HỌC PHỤ TRÁCH
Cô Nguyễn Thị Thanh Hà

Email: hannt@kthcm.edu.vn

Thạc sĩ

Kế toán

Trưởng Khoa Từ năm 2006 đến nay – Nguyên lý kế toán

– Kế toán tài chính 1

– Kế toán chi phí

– Kế toán hành chính sự nghiệp

– Kế toán quản trị

Thầy Vũ Thanh Long

Email: longvt@kthcm.edu.vn

Tiến sĩ

Kế toán

Tổ trưởng

tổ Kiểm toán

Từ năm 2009 đến nay – Thực hành sổ sách kế toán – báo cáo tài chính

– Ứng dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp

– Ứng dụng excel trong kế toán

– Thực hành khai báo thuế

Thầy Trần Hồng Đạt

Email: datth@kthcm.edu.vn

Thạc sĩ

Kế toán

Tổ trưởng

tổ Kế toán

 Từ năm 2008 đến nay – Kế toán tài chính 1,2

– Kế toán thương mại dịch vụ

– Ứng dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp

– Ứng dụng excel trong kế toán

Cô Phạm Thị Ngọc Cẩm

Email: camptn@kthcm.edu.vn

Cử nhân

Kế toán

Giảng viên Từ năm 2013 đến nay – Kế toán tài chính 1,2

– Kế toán chi phí

– Thực hành sổ sách kế toán – báo cáo tài chính

Cô Tạ Thị Dung

Email: dungtt@kthcm.edu.vn

Thạc sĩ

Tài Chính –

Ngân hàng

Giảng viên Từ năm 2009 đến nay – Nguyên lý kế toán

– Kế toán quản trị

Thầy Phan Hoàng Nhật

Email: nhatph@kthcm.edu.vn

Cử nhân

Kế toán

Giảng viên Từ năm 2020 đến nay – Nguyên lý kế toán

– Kế toán quản trị

Cô Phạm Thị Thuỳ Thanh

Email: thanhptt@kthcm.edu.vn

Thạc sĩ

Kế toán

Giảng viên Từ năm 2019 đến nay – Thực hành sổ sách kế toán – báo cáo tài chính

– Management Information MA1

– Management Costs & Finances MA2

– Recording financial Transactions FA1

– Maintaining financial Records FA2

Cô Trần Phương Thảo

Email: thaotp@kthcm.edu.vn

Thạc sĩ

Tài Chính –

Ngân hàng

Giảng viên Từ năm 2008 đến nay – Nguyên lý kế toán

– Kế toán tài chính 1,2

Cô Đỗ Đậu Thi Thơ

Email: thoddt@kthcm.edu.vn

Thạc sĩ

Kế toán

Giảng viên Từ năm 2020 đến nay – Ứng dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp

– Ứng dụng excel trong kế toán

Cô Nguyễn Thị Thanh Trang

Email: trangnnt@kthcm.edu.vn

Thạc sĩ

Tài Chính –

Ngân hàng

Giảng viên  Từ năm 2006 đến nay – Kiểm soát nội bộ

– Kiểm toán

– Kế toán tài chính 2

Cô Nguyễn Ngọc Minh Thư

Email: thunnm@kthcm.edu.vn

Cử nhân Giáo vụ Từ năm 2023

D. THÔNG TIN LIÊN HỆ

E-mail: khoaketoankiemtoan@kthcm.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/hce.ktkt

Địa chỉ: Số 33 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP.HCM

Phòng: B703

Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần

Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30