KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

35 (Copy)
Read more
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢNTIN TỨC - SỰ KIỆN

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN – TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG “HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT CHƠI CẦU LÔNG, NÂNG CAO SỨC KHỎE CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HCM” – NĂM HỌC 2023-2024

Nằm trong chuỗi hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm …

31 (Copy)
Read more
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢNTIN TỨC - SỰ KIỆN

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN – TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC BUỔI TỌA ĐÀM “Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG THAM QUAN CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ TRONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN”

Thực hiện kế hoạch số: 12/KH-KHCB ngày 15 tháng 04 năm …

90 (Copy)
Read more
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢNTIN TỨC - SỰ KIỆN

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN – TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC BUỔI HỌC TẬP NGOẠI KHÓA “THAM QUAN CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ TRONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” TẠI DINH ĐỘC LẬP VÀ BẢO TÀNG CHỨNG TÍCH CHIẾN TRANH

Thực hiện kế hoạch số: 686/KH-CĐKT, về việc phát động phong …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCKHOA CHUYÊN MÔN

HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CHO SINH VIÊN

Giảng viên Tổ Giáo dục Quốc phòng – An ninh Thể …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCKHOA CHUYÊN MÔN

GIỚI THIỆU KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

A. Lịch sử hình thành: Ngày 15/9/1989, trường Trung học Kinh …

Untitled (4)
Read more
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

GIỚI THIỆU KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

A. GIỚI THIỆU CHUNG Ngày 15/9/1989, trường Trung học Kinh tế …