GIỚI THIỆU KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Hình ảnh giới thiệu Khoa Tài chính - Ngân hàng

GIỚI THIỆU KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

A. GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Tài chính – Ngân hàng tiền thân là Khoa Tài chính – Kế toán được thành lập từ những ngày đầu thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, với hơn 30 năm hình thành và phát triển. Cùng với sự tăng trưởng của ngành Tài chính  – Ngân hàng và nhu cầu học tập về ngành này, Khoa Tài chính – Ngân hàng được tách ra thành một Khoa độc lập để đáp ứng nhu cầu xã  hội.

B. NGÀNH ĐÀO TẠO

Hiện nay, Khoa Tài chính – Ngân hàng Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng và Tài chính doanh nghiệp cho bậc Cao đẳng.

Các chương trình đào tạo của Khoa được xây dựng theo định hướng ứng dụng dựa trên sự tư vấn, tham khảo của các chuyên gia kinh tế, giáo dục, các doanh nghiệp vừa phù hợp với môi trường Việt Nam vừa phát triển theo xu hướng chung của thế giới.

C. CƠ CẤU NHÂN SỰ

Trưởng khoa: Th.S Lê Phan Vĩnh Lộc

Phó trưởng khoa: Th.S Nguyễn Thu Huyền

Giáo vụ khoa: Th.S Dương Đoàn Bảo Trâm

D. THÔNG TIN LIÊN HỆ