GIỚI THIỆU PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN

up web mới (1)

GIỚI THIỆU PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN

A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. CHỨC NĂNG

a)   Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý giáo dục chính trị tư tưởng học sinh, sinh viên (HSSV); giáo dục văn hóa ứng xử, xây dựng môi trường giáo dục, hình thành nhân cách và phẩm chất đạo đức xã hội chủ nghĩa, tư tưởng Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên.

b)   Tổ chức công tác quản lý học sinh, sinh viên, trên cơ sở đó tổ chức thực hiện công tác đánh giá rèn luyện học sinh, sinh viên.

c)   Tổ chức đào tạo kỹ năng, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động Văn – Thể – Mỹ, các Câu lạc bộ (CLB), Đội/Nhóm; tổ chức tư vấn tâm lý, sức khoẻ thường xuyên cho HSSV.

d)   Đầu mối thực hiện các thủ tục hành chính của HSSV.

e)   Tham mưu cho Hiệu trưởng phát triển mối quan hệ hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo và phát triển Trường.

f)    Hỗ trợ HSSV trong việc tham quan, học tập, kiến tập, thực tập và giới thiệu nhà trọ trong thời gian học tập tại Trường.

g)   Giám sát, tham mưu cho Hội đồng đánh giá hoạt động công tác Cố vấn Học tập (CVHT).

h) Thực hiện các chế độ chính sách cho học sinh, sinh viên. 

2. NHIỆM VỤ

a)   Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình: kế hoạch công tác chính trị tư tưởng, kế hoạch hoạt động đầu khoá, công tác giáo dục văn hoá, đạo đức tác phong, lối sống nề nếp trong học tập và rèn luyện cho học sinh, sinh viên.

b)   Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học tại Trường, thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ của sinh viên; xây dựng quy định về xét điểm rèn luyện, làm căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện cho HSSV theo quy định.

c)   Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai đào tạo kỹ năng, các hoạt động thể thao, văn hoá, văn nghệ, các hoạt động đội, nhóm, câu lạc bộ kết hợp giáo dục
tư tưởng, kỷ lật, tác phong, văn hoá ứng xử… cho HSSV ngoài giờ lên lớp.

d)   Thường xuyên theo dõi tình hình tư tưởng sinh viên ngoại trú, cũng như thời gian hoạt động trong Trường, phản ánh kịp thời với Lãnh đạo nhà trường và chủ động đề xuất các biện pháp thích hợp về công tác giáo dục tư tưởng sinh viên và các biện pháp khác nhằm hạn chế, ngăn chặn ảnh hưởng xấu về an ninh chính trị, các luồng tư tưởng, văn hoá đồi truỵ, các tệ nạn xã hội đối với sinh viên.

e)   Cấp giấy xác nhận cho sinh viên về vay vốn tín dụng, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, sơ yếu lý lịch, xác nhận sinh viên, cấp bảng điểm…

f)    Thực hiện các chính sách, chế độ đối với HSSV (Rèn luyện, học bổng, miễn giảm học phí (MGHP), trợ cấp xã hội (TCXH), xác nhận vay vốn tín dụng sinh viên (XNVVTDSV), ưu đãi giáo dục (UĐGD)…).

g)   Thiết lập, tạo dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện, lâu dài với các doanh nghiệp, hình thành các đối tác chiến lược trong hoạt động hỗ trợ HSSV; chủ trì tổ chức các sự kiện, chuyên đề về việc làm, giao lưu giữa doanh nghiệp với HSSV, các vấn đề định hướng nghề nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm, cơ hội việc làm, ngày hội việc làm cho HSSV.

h)   Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Trường, các nhà tài trợ tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên: tham quan nhà máy, xí nhiệp; Tìm kiếm nơi kiến tập, thực tập cho HSSV;Giới thiệu HSSV tìm việc làm phù hợp và đúng chuyên ngành đã được đào tạo; Tìm kiếm giới thiệu nhà trọ phù hợp, đảm bảo an ninh, trật tự cho HSSV.

i) Xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt chiến lược phát triển, các kế hoạch, chương trình hoạt động của Phòng phù hợp với chiến lược phát triển chung
của Trường.

j) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về hoạt động của Phòng theo định kỳ, đột xuất khi có yêu cầu của Nhà trường.

k)   Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất,
phương tiện thiết bị được Nhà trường giao.

l)    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

B. CƠ CẤU NHÂN SỰ

Thầy Phạm Ngọc Hiệp – Trưởng phòng

Cô Trần Thu Thủy – Phó trưởng phòng

C. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Email: phongcthssv@kthcm.edu.vn

Phòng A107, khu A, 33 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: 028.38 330 731 (số nội bộ 22)