PHÒNG ĐÀO TẠO

HCE
Read more
THÔNG BÁO HỌC VỤ

THÔNG BÁO TẠM NGƯNG SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN CÁ NHÂN SINH VIÊN

Học sinh – Sinh viên: xem Tại đây …

HCE
Read more
THÔNG BÁO HỌC VỤ

SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI, DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2024 – LẦN 1

1. Sơ đồ chỗ ngồi Lễ Tốt nghiệp năm 2024 – …

lich thi
Read more
THÔNG BÁO KHẢO THÍ

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023 – 2024 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

lich thi
Read more
THÔNG BÁO KHẢO THÍ

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ 3 TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP KHÓA 31

HCE
Read more
THÔNG BÁO HỌC VỤ

THÔNG BÁO PHỔ BIẾN QUY ĐỊNH, NỘI QUY ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG KHÓA 19 VÀ KHÓA TRƯỚC HỌC LẠI MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HỌC KỲ 3 (2023-2024)

Sinh viên xem thông báo Tại đây …

HCE
Read more
THÔNG BÁO HỌC VỤ

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG TOÀN KHÓA SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 17 (2021-2024)

Quyết định công nhận danh hiệu thủ khoa khóa học 17 …

HCE
Read more
THÔNG BÁO HỌC VỤ

Danh sách sinh viên đã nộp học phí môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh học kỳ 3 (2023-2024)

– Danh sách sinh viên đã nộp học phí Giáo dục …

HCE
Read more
THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo đăng ký môn học, học kỳ 3 năm học 2023-2024 đối với sinh viên trình độ cao đẳng hình thức chính quy

Sinh viên xem tại đây …

HCE
Read more
THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo khảo sát mở lớp học kỳ 3 (2023-2024)

Sinh viên Xem tại đây …

HCE
Read more
THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp năm 2024 – Lần 1

Học sinh – Sinh viên: Xem tại đây …

HCE
Read more
THÔNG BÁO HỌC VỤ

Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt tháng 04/2024

Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt tháng 04/2024. – Trình …

HCE
Read more
THÔNG BÁO HỌC VỤ

Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2024 – Lần 1

Sinh viên xem Tại đây …