PHÒNG ĐÀO TẠO

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG THEO PHƯƠNG THỨC TÍN CHỈ (ÁP DỤNG CHO KHÓA TUYỂN SINH TỪ NĂM 2022)

Xem chi tiết thông báo tại đây: File Download …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 KHÓA 17, 18, 19 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, HÌNH THỨC CHÍNH QUY

Sinh viên xem Tại đây …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO THI HỌC KỲ 1, NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 2024 VÀ HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

Học sinh – Sinh viên xem Tại đây …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Sinh viên xem Tại đây …

lich thi
Read more
THÔNG BÁO KHẢO THÍTIN TỨC - SỰ KIỆN

THÔNG BÁO LỊCH THI HK 1 NH 2023-2024, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

TB 03 – Lichthi – HK1 2023-2024.pdf ***LƯU Ý: Các môn …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO THAM GIA HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2023

Học sinh – Sinh viên xem Tại đây …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI, DANH SÁCH HỌC SINH – SINH VIÊN THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2023 LẦN 2

– Sơ đồ chỗ ngồi tham dự Lễ Tốt nghiệp: xem …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG TOÀN KHOÁ ĐỐI VỚI HỌC SINH TRUNG CẤP KHOÁ 30 (2022-2024)

Học sinh xem Tại đây …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG TOÀN KHOÁ ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHOÁ 17 (2021-2024)

Sinh viên xem Tại đây …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG TOÀN KHOÁ ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHOÁ 16 (2020-2023)

Sinh viên xem Tại đây …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN DANH HIỆU THỦ KHOA KHOÁ HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHOÁ 16 (2020-2023)

Sinh viên xem Tại đây …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2023 – LẦN 2

Học sinh – Sinh viên xem file đính kèm …