THÔNG BÁO KHẢO THÍ

lich thi
Read more
THÔNG BÁO KHẢO THÍ

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023 – 2024 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

lich thi
Read more
THÔNG BÁO KHẢO THÍ

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ 3 TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP KHÓA 31

Ke hoach
Read more
THÔNG BÁO KHẢO THÍ

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023 – 2024 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

cropped-Logo-Truong-Cao-dang-Kinh-te-TP.HCM_.png
Read more
THÔNG BÁO KHẢO THÍ

THÔNG BÁO PHÚC KHẢO BÀI THI TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (ĐỢT THÁNG 4/2024)

cropped-Logo-Truong-Cao-dang-Kinh-te-TP.HCM_.png
Read more
THÔNG BÁO KHẢO THÍ

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI LẠI TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (ĐỢT THÁNG 4/2024)

phuc khao
Read more
THÔNG BÁO KHẢO THÍ

THÔNG BÁO PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 2 KHÓA 31 TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (THI LẦN 1)

cropped-Logo-Truong-Cao-dang-Kinh-te-TP.HCM_.png
Read more
THÔNG BÁO KHẢO THÍ

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI HỌC KỲ 2 KHÓA 31 TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Một số nội dung cần lưu ý khi học sinh đi …

lich thi
Read more
THÔNG BÁO KHẢO THÍ

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ 2 KHÓA 31 TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Ke hoach
Read more
THÔNG BÁO KHẢO THÍ

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI HỌC KỲ 2 KHÓA 31 TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

lich thi
Read more
THÔNG BÁO KHẢO THÍ

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA 30 TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (ĐỢT THÁNG 4/2024)

lich thi
Read more
THÔNG BÁO KHẢO THÍ

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI LẠI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023 – 2024 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (ĐỢT BỔ SUNG)

THÔNG BÁO KHẢO THÍ

THÔNG BÁO THI HỌC KỲ 1, NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 2024 VÀ HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

Học sinh – Sinh viên xem Tại đây …