THÔNG BÁO TỐT NGHIỆP

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI, DANH SÁCH HỌC SINH – SINH VIÊN THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2023 LẦN 2

– Sơ đồ chỗ ngồi tham dự Lễ Tốt nghiệp: xem …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG TOÀN KHOÁ ĐỐI VỚI HỌC SINH TRUNG CẤP KHOÁ 30 (2022-2024)

Học sinh xem Tại đây …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG TOÀN KHOÁ ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHOÁ 17 (2021-2024)

Sinh viên xem Tại đây …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG TOÀN KHOÁ ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHOÁ 16 (2020-2023)

Sinh viên xem Tại đây …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN DANH HIỆU THỦ KHOA KHOÁ HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHOÁ 16 (2020-2023)

Sinh viên xem Tại đây …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2023 – LẦN 2

Học sinh – Sinh viên xem file đính kèm …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 9/2023

Trình độ Cao đẳng: – Cao đẳng khóa 11, 12: File …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2023 – LẦN 1

Thông báo đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp năm 2023 …

dai-dien-5
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG ĐỢT THÁNG 3/2023

– Quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HÌNH THỨC CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 3/2023

TB01DT vv nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 3.2023.pdf …