THÔNG BÁO

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO NHẮC NỢ HỌC PHÍ HK2 NH 2022-2023

Xem chi tiết thông báo Tại đây …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO GIA HẠN THẺ BHYT HSSV 9 THÁNG (01/4/2023-31/12/2023)

Thông báo gia hạn thẻ BHYT HSSV 9 tháng (01/4/2023-31/12/2023) Thông …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO CÀI ĐẶT LẠI VSSID DO QUÊN MẬT KHẨU

Xem chi tiết thông báo Tại đây …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO ĐÓNG HBYT HSSV 9 THÁNG (01/4/2023 ĐẾN 31/12/2023)

Thông báo gia hạn thẻ BHYT HSSV 9 tháng (01/4/2023-31/12/2023) Thông …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ HK2 NH 2022-2023

Thông báo thu học phí HK2 NH 2022-2023: File Download …